Jørn arbeidet i sykkelavdelingen under kveldsåpent: - Artig å jobbe da

Siste kveldsåpent før G-en og de grønne t-skjortene byttes ut.