– Jostein Økdal tildeles frivillighetsprisen for sin mangeårige innsats og engasjement i vårt lokalsamfunn. Det er særlig det brede engasjementet til Jostein som gjør ham til en meget verdig mottaker av denne prisen. Han har engasjert seg i kulturlivet, i organisasjonslivet, i menighetsarbeid, i politikken og i enkeltsaker, skriver Røros kommune i en pressemelding.

Entusiasme for alt

De siste årene har Økdal vært engasjert i pensjonistforbundet på Røros. Har har han vært en del av dugnadsgjengen som har vedlikeholdt Eldresenteret, drevet vaffelsalg organisering av dugnadsarbeidet ved utstyrssentralen. Han var også i mange år medlem i Røros menighetsråd, og en av ildsjelene rundt oppbygginga og driften ved Fjellkjerka. Her sitter han fortsatt i styret.

– Av enkeltsaker nevnes særlig hans innsats i Orgelkomiteen på Røros. Her var han en del av komiteen som gjorde en formidabel innsats med innsamling til nytt orgel.

Sentral for realiseringen av Frivilligsentralen

Jostein Økdal var også med i planleggingen av Røros frivilligsentral, og den første tiden var han styreleder.

– Det er nesten ikke mulig å nevne alt av frivillig arbeid som Jostein Økdal har deltatt i. Hans brede engasjement, hans entusiasme og positivitet utgjør hovedbegrunnelsen for at han svært fortjent mottar prisen, skriver kommunen, og gratulerer med velfortjent pris.

Røros kommunes frivillighetspris deles ut til enkeltpersoner eller lag/organisasjoner som har utført en særlig frivillig innsats og engasjement til beste for medmennesker i Røros kommune. Prisen består av et diplom utarbeidet av Røros-kunstneren Eli Wintervold, samt 15.000,- kroner.