Jublet for fotobokser på riksveg 3 – så kom koronaen og stoppet alt

Ifølge avdelingsingeniør Guro Ranes i Statens vegvesen er koronaen årsaken til at fotoboksene på riksveg 3 over Kvikne enda ikke er satt i drift.