– Det er den 13.gangen det er julemarked på Neby. Først hadde vi det på Glåmtun, men de åtte siste årene har det vært her på Bortistu, sier Hege Fossum og Anette Bay..

Det er 15 utstillere som kommer for å selge det de produserer. Noen utstillere blir å finne inne i barfrøstua.

– Det har kommet mye folk tidligere, men det er romslig med plass her, så det går bra.