De må sikre beredskapen, miljøet og merkevaren når det kommer tusenvis til Røros

INVITERER INN: Når noen inviterer inn i bakgården under Julemarked og Martnan, slik Stein Bjørnli ved lensmannskontoret på Røros gjør her, defineres plassen og gårdsrommet som et offentlig rom. Fra venstre: Lillian Sandnes og Odd Arne Osflaten fra Visit Røros, Bjørnli fra politiet, brannsjef Frode Skogås og teknisk sjef Dag Øyen, minner om at det er søknadsplikt for å delta som selger og utstiller.

INVITERER INN: Når noen inviterer inn i bakgården under Julemarked og Martnan, slik Stein Bjørnli ved lensmannskontoret på Røros gjør her, defineres plassen og gårdsrommet som et offentlig rom. Fra venstre: Lillian Sandnes og Odd Arne Osflaten fra Visit Røros, Bjørnli fra politiet, brannsjef Frode Skogås og teknisk sjef Dag Øyen, minner om at det er søknadsplikt for å delta som selger og utstiller. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Minner om søknadsplikten og fellesansvaret.

DEL

Nå går de ansvarlige for Julemarked Røros og Rørosmartnan ut med en viktig beskjed til alle deltakere. De to arrangementene trekker til seg om lag 20.000 og 70-80.000 gjester fra både lokalt, nasjonalt og internasjonalt hold, og dette krever organisering.

Politi, brannvesen og Røros kommune må sette sikkerhet og beredskap i høysetet sammen med arrangøren Visit Røros, som også skal ta vare på merkevaren de har bygget over lang tid.

– Å sørge for at alt går som det skal når det deltar 250 utstillere, krever både organisering og oversikt. Derfor må vi nå minne om to viktige ting: For det første er det søknadsplikt for å delta på Julemarked og Rørosmartnan, og dette gjelder alle som deltar uavhengig av plassering og omfang. For det andre må vi minne om at når privat grunn åpnes for allmenn ferdsel, slik for eksempel et gårdsrom gjør det under Rørosmartnan, er området klassifisert som et offentlig rom, sier Stein Bjørnli ved Røros lensmannskontor.

Alvorligheten i budskapet understrekes av at det er politiet som inviterer.

Rundt bordet sitter alle med ansvar for at alt går som det skal under planlegging, forberedelser og gjennomføring av de to store arrangementene. Lillian Sandnes og Odd Arne Osflaten fra arrangøren Visit Røros, teknisk sjef i kommunen Dag Øyen og brannsjef Frode Skogås sammen med Bjørnli.

De understreker at de er avhengig av alles innsats:

– Det er helt avgjørende for at vi skal kunne ivareta sikkerhet og beredskap, miljø- og avfallshåndtering, logistikk og framkommelighet, ro og orden.

Videre understreker de at alle som deltar betaler en avgift. Det går blant annet til å sikre mange av fellestiltakene og infrastruktur, slik som parkeringsmuligheter og tilgang til toaletter.

– Vi må ha en helhetlig oversikt for å ha beredskap til å løse alle de nødvendige oppgavene, sier Dag Øyen fra kommunen, og brannsjef Frode Skogås følger opp med å minne om beredskapen og sikkerheten knyttet til brann og redning. Marerittet er at det står en salgsbod eller en bil parkert der det ikke er varslet og planlagt, hvis det skulle begynne å brenne.

– Det er ingen liten risiko forbundet med levende lys, fakler og bålpanner midt i hjertet av den verna trehusbebyggelsen, og vi må ha høy beredskap. Det er uholdbart for brannmannskapene å begynne å rydde seg vei, når alarmen har gått. Dette må vi ha oversikt over på forhånd, sier Skogås.

– For oss er det like viktig at vi ivaretar kravene til HMS som å ta vare på Røros-merkevaren. Røros forbindes med kvalitet, og vi må leve opp til forventningene fra publikum. Det er avgjørende at vi har oversikt og kontroll over deltakere og utstillere slik at vi sikrer balanse i vareutvalget, og at både kvantitet og kvalitet holder mål, understreker Lillian Sandnes.

– Vi ser behovet for en bevisstgjøring, og minner om at alle som planlegger noe under de to arrangementene er søknadspliktige, gjentar utstilleransvarlig Odd Arne Osflaten. Han opplyser at søknader om å delta på Julemarked Røros og Rørosmartnan skal sendes til Visit Røros. Fristen for etternølere til julemarkedet er satt til 20. november.

Frist Rørosmartnan er 20. desember.


Artikkeltags