Jussprofessor: Pratemøtet var i strid med kommuneloven

Når ordføreren samlet politikere og kommunedirektøren, skulle det vært offentlig innkalt i tråd med kommuneloven, mener jussprofessor Jan Fridthjof Bernt.