Mange av oss undertrykker det vi kjenner på fordi vi ikke orker kampen. Orker ikke å analysere og tenke over hvorfor vi føler det slik.

Holtålen-, Os- og Røros kommune starter opp selvorganiserte selvhjelpsgrupper for alle over 18 år etter påske. Det koster ingenting å delta, og ledes av deltakerne sammen. Møtene blir en gang i uken, med en varighet på ca. 1,5 time.

Noen kjenner på ensomhet, uro, angst, skam, utilstrekkelighet eller andre utfordringer. Felles for alle er et ønske om endring i livet, et ønske om å få det bedre.

- De fleste av oss kjenner oss alene når problemene tårner seg opp. Og det er lett å tenke at «det er ingen andre blant mine venner som har det sånn, jeg er ikke normal». Målet med selvhjelpsgrupper er at man skal oppleve et fellesskap, og at det å dele tanker, følelser og erfaringer med andre, gir styrke til å gå videre i egne endringsprosesser. Og at man skal føle seg mindre alene.

Alle i en selvhjelpsgruppe er likepersoner, og går ut ifra seg selv og sitt eget liv. Erfaringer viser at de som deltar opplever at det å lytte til andre menneskers erfaringer kan virke gjenkjennende og gi nye perspektiver til egen hverdag. Du bestemmer selv hva og når du vil dele noe med de i gruppen. Det skal føles trygt å gå i en selvhjelpsgruppe. Alle er likestilt og har et problem.

Når man setter ord på det som er vanskelig, blir det tydeligere for oss hva vi føler og tenker. Samtalen og fellesskapet, og det å våge å være til stede her og nå, gjør det mulig å skape endringer for seg selv.

Mange har lett for å snakke om fortid eller framtid, men synes det er vanskeligere å sette ord på hva man føler i dette øyeblikket. Ubehagelige ting vil vi kanskje helst skyve vekk, men problemene forsvinner sjelden helt av seg selv. Når du våger å være til stede i øyeblikket, kan du få tak i hva problemet egentlig handler om, og dermed ha mulighet til å gjøre noe med det.

Men problemene blir ikke bare borte av å prate om den. Problemene krever handling, og du må selv gå aktivt inn for å gjøre en endring. Kanskje gjør det til og med vondt. Kanskje går du inn i noe som har ligget der en lang stund uten å bli bearbeidet. Men det er en gevinst oppi dette, og den kan gi deg mot til å gå videre, mot til å jobbe for å få det bra. Dine erfaringer har også verdi for andre i selvhjelpsgruppa.

Det er viktig å tenke etter hva problemet egentlig handler om. Hvordan kan jeg få det bedre? Kanskje finnes det ikke noen endelig løsning. Noen problemer må man lære seg å leve med. Ved å akseptere situasjonen, frigjøres krefter til å tåle å stå i en hverdag som består av opp- og nedturer. Når du våger å kjenne etter hva som skjer med deg akkurat i øyeblikket, er du til stede «her og nå».

Vi er inne i en mørk og krevende tid i forbindelse med den pågående Covid-19 pandemien, der mange strever med ensomhet og isolasjon. Kanskje kan en selvhjelpsgruppe være noe for deg? Et ønske om å få det bedre i fellesskap med andre, er et godt sted å starte. Kanskje vil det gi deg mot til å hente fram kreftene som skal til for å styrke livet i den retningen du selv vil, herfra og fremover. Vi har alle en psykisk helse, og den er like viktig å ta vare på som den fysiske helsen vår.

I samarbeid med Frivilligsentralene, Frisklivsentralen, frivillige og psykisk helsetjeneste i Holtålen-, Os- og Røros kommune ønsker vi å komme i gang med selvhjelpsgrupper. Det kan være selvhjelpsgrupper med felles problem som for eksempel angst og depresjon, og selvhjelpsgrupper med ulike livsproblemer. Vi ønsker tilbakemeldinger fra dere om hva det er behov for å starte opp med av selvhjelpsgrupper i Røros, Os og Holtålen.

Det vil fra oss være to igangsettere som vil hjelpe gruppa i gang, samt ordne lokaler til selvhjelpsgruppa.

Selvhjelp Norge bidrar til etablering, utvikling og forankring av selvhjelpsarbeidet lokalt. De er et nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp og drives på oppdrag fra Helsedirektoratet. Selvhjelp Norge vil ordne med materiell, tilgang til flere verktøy og arenaer i arbeidet for å løse eller mestre egne livsutfordringer. Fokus i selvhjelpsgruppa er positiv endring og styrket livskvalitet. Gruppa møtes for å dele og bearbeide opplevelser, erfaringer, tanker og følelser – for å komme videre i livet. En selvhjelpsgruppe består vanligvis av 5-8 personer, både kvinner og menn i et gjensidig fellesskap, basert på tillit, respekt og taushetsplikt.

Selvhjelpsgrupper har blitt populære, en økende trend – mer kjent, akseptert og etterspurt. Selvorganisert selvhjelp skal være en del av det helsefremmende og forebyggende arbeidet både nasjonalt og lokalt.

Alle har vi noe i bagasjen, bruk det til å komme videre!

Hvis du har spørsmål eller ønsker å delta i en gruppe, ta kontakt med noen av oss på telefon (mellom kl. 09 – 15 på hverdager) eller epost senest innen 15. mars:

Li Söderhielm, psykisk helsetjeneste Røros, telefon: 952 43 948/ 46826593

epost: li.soderhielm@roros.kommune.no

Laila Kokkvoll, frivilligsentralen Holtålen, telefon: 41930211

epost: laila.kokkvoll@holtalen.kommune.no

Lill Anita Larsen, psykisk helsetjeneste Os, telefon: 47473150

epost: Lill.larsen@os.kommune.no

Nærmere tidspunkt for oppstart blir annonsert. Og det skal være lav terskel for å ta kontakt.