PROFESSORENS KONTOR: Fra kontoret sitt på Røros forsker Dr.fil. Karin Eriksson på musikklivet i Stockholm og underviser studenter i Argentina.
Gunhild Nyaas

Karin Eriksson flyttet til Røros vel vitende om at her var det INGEN jobb å få

Dr.fil. Karin Eriksson har utdanning fra Sverige, Slovenia og England og som forsker har hun verden som arbeidsplass.
Av
Publisert