Ke vanskelig kan det vårrå å måle nåen kvite stripa over veien så dæm som ska på butikken førr å kjøpe si en is ti såmmårvarmen(?) har sjansen te å kåmmå si vælberga over? Det kan da itj vårrå nødvendig med en haug byråkrati og høringsrunda og vedtak i mange etata førr å gjerra det. Je såg her en dag at det va nåen som friska opp kvitmålinga inni sentrum - dæm kunn berre ha te'e med si bøtta og kosten og te'e si en tur uti Gjøsviken og måla på kvite felt over veien. Verre ha det itj vørre, og det kunn ha vørte unnagjort på to minutt i stella førr at det må gjønnom både veivesen og fylkeskommune med utredninga og saksførrberedelsa og såmmår ha vørte haust og vinter ha vørte vår før det ha skjedd nåe. Det e en del tilfella der saksgang og byråkrati bli både ulogisk og uførrnuftig og itj minst uførrståelig. Og e det nå en gong slik at det må vårrå 50-sone hell lågar, så te hælvet sett opp et 50-skilt da. Vi fe førr både veivesenets og fylkeskommunens skyld håpe at det itj e en niåring på sykkel som bli kvesta førr det at det itj e måla kvite stripa på veien.

På lite lenger sikt, som det hete, så e både rundkjøring og gangbru nåe som bør kåmmå førr at kunda uta bil ska føle nåenlunde trygghet førr å gå på butikken. Dessuten tenkje je at det kan vårrå et alternativ å laga en gang- og sykkelvei frå Extra-butikken og bortåt jernbaneundergangen utme campingen på Håneset. Da e Støbrua et godt alternativ førr å kåmmå over elva, og det e itj fullt så stor trafikk på Stormoen som det e på innfartsveien åt Sta'en sørafrå. Problemet da e fill at dæm som bur på Stormoen kjems te å sjå mye mer folk te fots og på sykkel enn dæm ha vørre vant te, og det e det itj sikkert at dæm like spesielt godt, og dessuten e det itj gang- og sykkelvei der hell - nåe det absolutt skull ha vørre - der å!

Je sjer at ålbyggan å gjenne skull hadd nåe mer sikkerhet ne'me Kirkhusmoen, der det ferdes mange onga og ongdomma - og vaksine attåt - ne'åt fotballbana. Der hell e det itj så mye sikkerhet så det gjer nåe førr mjuke trafikanta, og ordførarn ha purra på fylkeskommunen førr å få gjort nåe der fylkesveien må krysses førr å kåmmå inn på fotballbanan. Kommunen ha henvendt si åt fylkeskommunen - ha itj fått antydning te svar - og no purre dæm. Keffer itj fylkeskommunen itj svare på henvendelsa ska itj je ha nåa førrmening om, dert e mulig at det kan ha samenheng med avvikling tå såmmårferie. På den andre si'a ska fill itj fylkeskommunen stoppe å svare førr det om det e såmmår, og dessuten e det om såmmårn det e mest aktivitet på ei fotballbane og det e da det trøngs tetak førr å førrbedre trafikksikkerheta.

No nevnte je at det må vårrå trygt førr en niåring å sykle på butikken førr å kjøpe si is. Det e kanskje itj is som ha vørre den store slageren så langt i såmmår. Det ha vørre en og anna dag innimilla som ha vørre nåenlunde såmmåraktig, men stort sjitt ha det vørre kaldt, vindåt og vått. Itj så mye såmmårvér å eta is ti, hella varm kakao med en liten slump med krem oppi med et godt grep rundt koppen førr å få varmen ti fingrom. Je ska itj klage så mye på véret, førr je vet at det e en tå de tinga som ingen fe gjort nåe med. Hell førresten - sammen ha vi fill gjort nåe med véret de siste ti-åra, førr vi ha klart å få det te å bli våtar, varmar og mer vindåt, sjøl om vi akkurat i såmmår itj ha fått store delen tå oppvarminga. Det ha dæm fått mer tå sørover i Europa. Ojamt førrdelt - og je e faktisk lite osikker på ke som e verst!

Ellers sjer je at diskusjonen om gågate hele året i stella førr berre om såmmårn går så det kvin på Sta'a. Alle har ei hell anna mening om det - og det ha dæm hadd de par siste generasjonan. Når formannskapet fatta vedtak om gågate hele året oppåt Rauveten, så tente det ti att, og den ene ette den andre mente at det itj va gjønnomførdd en skikkelig prosess og at alle itj ha vørte hørdd. No ha fill de flestan vørte hørdd en hell anna gong de siste par generasjonan, og erfaringan frå gågate om såmmårn må fill kunna vårrå grunnlag førr gågate hele året. Joda, det e mest turista her om såmmårn, men jaggu e det mye folk her ellers å. Berre tenkj på julemarked - da e det fint med gågate. I martnan e det gågate, og det e mye turista her både i vinterferien førr itj å snakke om i påskferien - så da tenkje je det sikkert e greitt med gågate å. Kanskje kan en gjerra det slik at regelen e gågate hele året, så kan det hella vårrå unntak frå gågate nåen daga hell eventuelt et par vukkua når det itj e så mye folk på Sta'a. Kan det vårrå nåe å tenkje på å ta det den veien hell?? Iallfall kan det vårrå en anna innfallsvinkel førr å bli ferdu, i stella førr at gågate bli ei slags evigvarandes ørkenvandring. Så må dokk kåmmå på at et vedtak frå formannskapet itj gjeld lenger enn te det bli fatte et nytt vedtak. Og slik går no dagan!

Såmmårmånen juli i det herrens år tjuetjueto e snart historie, og haustmåen august melde si på rett over hælja. Je førrstår om nåen føle si lite snytt førr såmmåvéret, men det kan godt hende at hausten bli fin. Det e det vi har å trøste oss med ette såmmårer som itj ha svart te førrventingan. Og augusten og septembern kan bli fin dæm, men oansjitt kess dagan bli, så kjem kvelden med temperatura som kreve både innapå- og utapåklea, og det e mørkt og langt ifrå det som kalles førr lyse, go'e såmmårkvelda. Men, vi fe fill som førrtjent - iallfall så e vi nødd te å ta det vi fe. Dessuten e det frivillig å bu her, så den som itj e førrnøgd kan da pakke snippeska og prøve véret en anna plass. Ha ei fin hælj, kos dokk som best dokk kan og håll humøret oppe. Det finns itj dålig vér, berre dålige klea e det nåe som hete - berre tull spør du mei!