No e det flere tå argumentan som kjem fram som je langt ifrå e oenig ti, men dæm kjem så altførr sent. Diskusjonan om fritidshus oppme' Djupsjøen og oppi Fruhaugen og alle andre stella som ligg inne ti den nevnte arealplana skull ha vørre gjenstand førr debatt førr tri-fire år sea da dæm jobba med arealplana - ei plan som alle etterlyste førr det at den skull vårrå retningsgivandes og skull sjå helheta. Men det e fill slik at helheta e vanskelig å sjå, helt te det kjem fram plana som føre te at det ska gjerras nåe i vår egen bakgård - som førr eksempel å bygge fritidshus hell heltidshus. Da hentes det fram argumenta som går på naturmangfold, bérekraft, dyr, fugla og innsekta på rauliste, myr og blomster, kulturminna og skog og slikt bortette. Go'e og viktige argumenta alt sammen, men keffer kjæm dæm no og itj tidligar den gongen dæm jobba med å få te ei slik helhetlig plan som alle etterlyste. Og keffer kjæm de argumentan når det gjeld bygging i nabolaget og itj førr eksempel i andre dela tå kommunen hell i nabokommuna hell i resten tå landet førr den saks skyld. På den andre si'a e det ganske rørandes å registrere at så mange har så stor omsorg førr naturen, spesielt den som vi sjer uta stugguglasa våre - og så må je sei at nåe virke te å vårrå nåen slags vikarierende argument førr å sleppe å få ferie- og hæljenaboa.

Så e det ganske førrnøyelig å registrere at det e likens andre veien. Je mene det e itj berre dæm som bur en plass som reagere på plana om at det ska kåmmå feriehus - men dæm som har feriehus protestere dæm å, på at det ska bygges hus førr fastbuandes i nérheten - bortpå Pinsti førr eksempel. Det e da det je fe følelsen tå at det som e viktigast og det som vi ska protestere mest imot e at det kjem nye folk som vi itj kjenne som ska gå i skogen som vi ha gått ti i alle år, som ska gå på ski der vi pleie å gå på ski, som ska kjøre på den veien vi kjøre på, som vi risikere å møte på når vi ska på butikken hell når vi ska hematt frå en trivelig tur på ett tå Sta'ens mange serveringsstella. No e det mulig at je konkludere alldeles feil, men je har en sterk magafølels tå at vi helst vil ha det slik vi bestandig ha hadd det, med de naboan vi bestandig ha hadd og protestere hvis det kjem nåe nytt som vi te og med kan kåmmå te å få aue på gjønnom stugguglase hell utom gangdøra. Slik e vi nordmenn ganske spesiell - berre tenkj på alt vi ha protestert mot i skiidretten - alt frå skøyting i langrenn og v-stil i hopp te staking og fellesstart. Men det ha gått si te, og i dag villa vi antagelig protestert høgt og tydelig hvis førr eksempel femmila gjekk over att te individuell start med et halvminutt imilla førr itj å snakke om at skihopparan skull hoppe med samla ski og at skøyteløparan skull slutte med klappskøyta - førr å nevne nåe. Førr egen del har je itjnå sterke følelsa førr verken det ene hell det andre området som e avsetta åt fritidshus og boliga, men tenkje at når det e laga ei arealplan som itj e mer enn to år gammal, så satt de flestan tå de politikaran som sitt der i dag og vedtok den plana - og det skull itj førrundre mi om det va enstemmig å. Hvis nåen mene at kommunen må laga helhetlige plana kvart år - hell annakvart år - så må fill dæm som jobbe på planavdelinga mangedobles. Det koste pæng, og vi må fill tru at ei overordna plan bli laga førr overskuelig framti' og revideres jevnlig som det hete. Så må 'n hella vårrå påskruvd når slike plana e ute te høring og sende alle innvendinga i stella førr å vente te det egentlig e førr sent. Det e fill slik demokratiet ska fungere. Spørsmålet e fill kven som har ansvaret førr å få greie på det som skje - det viktigaste e at kvar enkelt kjenne på det ansvaret dæm har førr å hente den informasjonen som e nødvendig.

En anna diskusjon oppå alt det her, e behovet førr at flere kjem førr å bu på Sta'a og ti kommunan rundt oss. Det største problemet i dag e at vi e førr få og at det e førr skjev alderssamensetning - førr mange gamle og førr få onge - førr at vi kan bygge ut det vi har lyst te, som førr eksempel et badeanlegg. Det e tri ting som må te førr at vi kan bli flere tå den siste kategorien - det e arbe, hus og barnehageplass. Det må blant anna bety at det må bygges boliga som står der når nåen kjem fløttan. Je ha itj sjitt nåen statistikk som bekrefte hell avkrefte, men je har en følels tå at dæm som bygge fritidshus byne å nærme si den eldre delen tå aldersstagan. Da må det vårrå viktigast å sørge førr at det finns områda førr hus åt dæm som ska bu, så fe vi hella prioritere ned hus førr dæm som e på ferie. Så ha det vørre slik at dæm som eig jola ha tjent mer på å legg ut felt førr fritidsboliga og minner på å legg ut felt førr boliga. Det skull ha vørre omvendt. Så e det sjølsagt et spørsmål om tålegrensa førr natur og førr folk. Men tåle vi folk førr å bu så tåle vi fill nåen som kjem av og te å - det e vanskelig og trekke nåa grense om kven som e verst førr naturen - fastbuandes hell feriebuandes.

Nok om det - je sjer at det itj e så mange som rese på harryhandel te Sverige lenger - men at det e flere og flere svenska som kjem hit førr å handle det som ha vørte belligar her enn der. Og så sjer je at strømprisen ha vørte lågar, iallfall innimilla - omtrent som med prisen på drivstoff. Je må sei at je har store problem med å førrstå keffer førr eksempel strømprisen ska variere milla ei krone og femti øre kilowattimen og minus tri øre på såmmå døgnet - hell at drivstoffprisen variere fem-seks krona litern i løpet tå ei vukku. Ostabilt må fill vårrå ordet! Så sjer je at Flokk ska ha solscella på hele taket - vi fe håpe at det bli sol ettekvart da. Ha ei fin hælj enten dokk e heme hell på fritidshuset, sjå dokk væl førr så dokk itj trø i graset - spe'e spira lyt få gro, vet dokk!