Kirken avlyser alt unntatt begravelser og innmeldt dåp

Alle kirkelige seremonier så nær som begravelser stopper nå opp. Planlagt dåp går i lukkede seremonier.