Stem på Åpen folkekirke ved kirkevalget

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Også i år er det kirkevalg samtidig med kommune- og fylkestingsvalg 9. september, men det er allerede åpnet for forhåndsstemming, også for kirkevalget. Det skjer, for Røros sitt vedkommende, på kirkekontoret i Kjerkgata på torsdager mellom 10 og 14.

Også ved dette kirkevalget står jeg på lista til Åpen folkekirke (Åf) ved valget på nytt bispedømmeråd i Nidaros. Ved valget for fire år siden ble jeg spurt om å stille opp som kandidat til den nye lista til kirkevalget, Åf. Det er blitt til fire år med møter i bispedømmerådet i Nidaros og deltager på Kirkemøtet, Den norske kirkes «Storting». I løpet av disse årene har jeg fått være med på store endringer i kirken, ikke minst takket være Åfs vedtatte program om at kirken skal være åpen for alle, og som en hjelp for å få anerkjent at også homofile er like gode kristne som andre og som dermed må få de samme rettigheter og tilbud som alle andre kirkemedlemmer. Det har blant annet ført til at kirken aksepterer likekjønnsekteskap, men samtidig anerkjenne presters rett til ikke å foreta slike vielser dersom det strider mot deres bibelske syn på kristendommen. Forutsetningen er da at begge parter respektere hverandre og aksepterer at kirken har et todelt syn på hvem som kan inngå ekteskap i kirken.

Det er en holdning vedtatt av både Kirkemøtet og Bispemøtet, men fortsatt er det enkelte innenfor Den norske kirke (Dnk) som ikke aksepterer dette, og vil ha tilbake bestemmelsene om at ekteskap bare er mellom mann og kvinne. Derfor er det viktig å støtte Åpen folkekirkes kandidater ved årets kirkevalg. Det er to andre lister ved kirkevalget i Nidaros, Bønnelista og Nominasjonskomiteens liste. Bønnelista har en reversering av ekteskapsvedtaket som sin hovedsak, mens det er ukjent hva flere av kandidatene på Nominasjonskomiteens liste stiller seg. En gruppering som kaller seg Frimodig kirke vil imidlertid arbeide for å kumulere kandidater på denne listen og som vil endre på dagens ekteskapslære og føre kirken tilbake til det de kaller «klassisk kristen bekjennelse».

For da å være trygg på at kirken fortsatt skal være åpen for alle, er det da godt å vite at Åf fortsatt vil at Dnk skal være en kirken som fremmer menneskeverd og motarbeider diskriminering. For å bruke litt store ord så ønsker vi en kirke som tydelig formidler og feirer evangeliet om Guds nåde gjennom ord og handling – i gudstjenesteliv, trosopplæring, kirkelige handlinger, diakoni, kunst og kultur. Vi vil også ha en selvstendig folkekirke som er aktiv og synlig i det offentlige rom, både lokalt og nasjonalt.

Så oppfordringen er; bruk stemmeretten, alle dere som er over 15 år og døpt i kirken, og som vil ha en åpen folkekirke der alle er velkommen og blir møtt med tro, håp og kjærlighet.


Artikkeltags