Regjeringen har nå kommet med en oppmykning av de nasjonale regler for håndteringen av koronapandemien.

Det er likevel størrelsen på rommet, sammen med fortsatt krav om 2 meters avstand i gudstjenester der det er fellessang, som setter rammene for hvor mange som kan delta.

Sokneprest i Alvdal, Kristine Berg, opplyser at Alvdal kirke nå er åpen for vanlige gudstjenester for inntil 100 personer.

Søndag 28. februar klokka 19:00 inviterer soknepresten til salmekveld ved Egnund kapell i Folldal.

– Deltakere må melde seg på, da kapellet har begrenset plass. Jeg håper folk vil komme og være med å synge gamle, nye, kjente og kjære salmer. Alle er hjertelig velkomne!

Send sms til soknepresten på mobil 416 95 754 for påmelding.

Tynset kommune

Kommunen åpner nå for fysiske gudstjenester i alle fire kirker. Alle vil få anvist en fast plass der man skal sitte under hele seremonien. Det er viktig at alle fortsetter å holde avstand og har god håndhygiene.

Tynset kirke: inntil 70 personer

Kvikne kirke: inntil 30 personer

Tylldalen kirke: inntil 30 personer

Brydalen kirke: inntil 20 personer