Kjellmark: - Hamar-valget angår alle langs Rørosbanen

- Nå må vi samles om østre jernbanealternativ i Hamar, sier Ole Jørgen Kjellmark.