Kjellmark: – Jeg har ingen mening om hvem som skal lede dette selskapet, men ser verdien av kontinuitet til en viss grad

Kontrollutvalget i Røros behandler tirsdag rapporten etter forvaltningsrevisjonen av Ren Røros AS.