Kjellmark: – Vi er ikke immun mot korona, men vi er immun mot aksjeeiere og formannskap

Kontrollutvalget i Røros bestemte tirsdag å bestille en forvaltningsrevisjon i Ren Røros AS. De ba Revisjon Midt-Norge SA utarbeide en prosjektbeskrivelse som behandles i kontrollutvalgsmøte 31. mars 2020. I tillegg ønsker kontrollutvalget at selskapets aksjonærer skal få mulighet til å gi innspill til prosjektbeskrivelsen.