Kjøper bosatt i Sverige måtte ha tillatelse fra politiet for å reise på visning på småbruk

Småbruk er veldig ettertraktet eiendom, og småbruket som ligger mellom Røros og Brekken fikk mye oppmerksomhet. Det tok likevel uventet lang tid for å få det solgt.