Kjøper praktgård til 80 millioner før konsesjon er gitt: – Vi kunne ikke se på at Anbjørs helsetilstand ble stadig dårligere

Etter å ha vært i familiens eie i nær 500 år har Brøttum Almenning nå overtatt praktgården Gammelstu Stai til Anbjør Svenkerud i Stor-Elvdal før konsesjonen er innvilget. – Vi kunne ikke sitte å se på at selgers helsetilstand ble stadig dårligere. Vi har tatt risikoen og ansvaret for gårdens framtid, sier almenningsbestyrer Jan Tore Hemma. Pris: 80 millioner kroner.