Kjøpere fikk avslag på konsesjon på setereiendom. Nå klager de på vedtaket: – Forskjellsbehandling og saksbehandlingsfeil