Gruppeleder Esten Kleven i Senterpartiet forteller at ideen kom fra Venstres Toril Østvang den gangen kommunestyret bestemte seg for å ta imot flere flyktninger.

– Opprinnelig hadde vi sagt ja til 12, men så plusset vi på med 32 til, forklarer Kleven.

Partiene har koblet seg sammen med enheten for bosetting og inkludering i Tolga kommune, og spiller opp til samarbeid. Om kvelden onsdag 22. juni klokka sju blir det folkemøte i kulturhuset på Tolga.

Tema for kvelden er hvordan tolgingene kan mobilisere til frivillig arbeid for økt inkludering på tvers av kulturer, og hva den enkelte kan bidra med.

Lokalpolitikerne skal bidra aktivt på møtet i det som betegnes som en tverrpolitisk viktig sak.

– Vi skal fortelle litt om hva vi tenker, og vi er åpne for spørsmål. Mange har meldt at de er villige til å bidra, både med boliger og innsats. Nå er det om å gjøre å få satt dette i system, sier Kleven.

Det blir kulturelt innslag på møtet, og gratis kaffe, saft og kaker i regi av bygdekvinnelaga i kommunen.

Esten Kleven forteller om hvorfor de kaller inn til folkemøte:

– Bakgrunnen er den ekstraordinære situasjonen med at det kommer ukrainske flyktninger. Det har begynt å komme noen, både enslige og familier. Det er sagt at det skal komme flere fram mot sommeren. Å ta imot så mange, krever bidrag fra lokalsamfunnet.

Slik rigger kommunene i Fjellregionen seg for å ta imot flyktninger: – Hele samfunnet er opptatt av at vi skal hjelpe til

Kleven sier at Tolga har god erfaring med bosetting og inkludering gjennom mange år, og at det er mye gode ressurser i kommunen.

– Men det er ikke alt de rekker over. Vi trenger noen som kan gjøre små, enkle oppgaver, fortsetter Kleven.

Han nevner ting som å følge noen på butikken, kjøre til fotballtrening eller andre skyssoppdrag, drive øvelseskjøring eller bidra på andre måter.

– Det handler om å ta med folk og inkludere dem i dagliglivet i Tolga, oppsummerer gruppelederen.

Han legger til at når kommunestyret åpnet for i alt 44 flyktninger, er det ikke gitt at alle disse kommer fra Ukraina. Arbeidet som skal gjøres lokalt, gjelder uansett. Kulturer skal møtes.

– Fra før har vi for eksempel kongolesere og eritreere, forklarer Kleven.

Nå håper han at mange vil finne vegen til folkemøtet.