Klaget på naboens «søppel». Nå har kommunen konkludert

Det er ikke grunnlag i Forurensingsloven, og oppstilte gjenstander er ikke til fare for miljøet, er kommunens vurdering.