Klare meninger om Grindegga

REKTOR: Rektor Erik Vangen Jordet har ført i pennen fellesuttalelsen fra de ansatte og elevene ved Alvdal ungdomsskole om arealplanen for Grindegga. Arkivfoto: Trond Findahl.

REKTOR: Rektor Erik Vangen Jordet har ført i pennen fellesuttalelsen fra de ansatte og elevene ved Alvdal ungdomsskole om arealplanen for Grindegga. Arkivfoto: Trond Findahl.

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

To kunstgrasbaner, sandvolleyballbane, basketballplass, løpebane og friareal. Alvdal ungdomsskole kommer med innspill om Grindegga, og bekymrer seg for trafikksituasjonen.

DEL

Ansatte og elever har gått sammen om en uttalelse i forbindelse med arealplanen for Grindegga-anlegget.

Saken er drøftet i alle klassene og i elevrådet, og i et fellesmøte for kollegiet. Konklusjonen er blant annet at de er bekymret for trafikksituasjonen ved skolen, når det legges opp til en snuplass for lastebiler helt nord på Finden-anlegget. Tungtransport vil passere forbi skolens område.

– For at sikkerheten til de myke trafikantene på gangveien og til elvene på skolens uteområde skal ivaretas, må det planlegges ulike trafikksikkerhetstiltak langs vegen fra dagens gangfelt sør for skolen til enden av den planlagte vei, heter det i uttalelsen.

– Inneklemt

Ungdomsskolen er også skeptisk til hvordan skoleplassen og det tilgjengelige området blir etter omleggingen.

– Ungdomsskolen er allerede inneklemt mellom Finden og riksveien, men har friplassen sin på fotballbanen. Blir friplassen redusert i det omfanget som er skissert, vil følelsen forsterkes og mulighetene for fysisk utfoldelse bli kraftig redusert, skriver rektor Erik Vangen Jordet, som har undertegnet uttalelsen.

Mange ideer

Kollegiet og elevene ønsker seg to ballflater i kunstgras, sandvolleyballbane, en plass å spille basket på, og ei naturgrasflate der det går an å drive like aktiviteter. Også en 100 meters løpebane og grop til lengdehopp er nevnt.

– For at disse ønskene skal innfris, er det ikke plass til å avstå areal slik det er foreslått på skissene i arealplanen, sier de ansatte og elevene.

De foreslår i stedet å svinge vegen ved enden av samfunnshuset slik at den blir parallell med vestsida av fotballbanen.

– Et opprustet anlegg på Grindegga vil fungere som et veldig godt nærmiljøanlegg utenom skoletid. Det er ikke andre plasser på Steia som er tilrettelagt aktivitet til ungdom, og en ny barneskole vil primært tilby areal tilpasset mindre barn og ikke ungdom, heter det i uttalelsen.

– Et godt nærmiljøanlegg for ungdomsskoleelevene kan ikke være på Sørhusjordet, konkluderer de på ungdomsskolen.

Kommentarer til denne saken