Tolga kommune erklærer klimakrise. Embret bonde sier at den som jobber med jorda, merker endringene

– Bøndene er blant de første som får merke konsekvensene av endret klima, heter det i Tolga kommunes uttalelse om klimakrisen.