Knapt flertall åpner for større kraftutbygging i Tolga

 Morten Nyhus fikk flertall for å åpne for størst mulig kraftutbygging i Glomma. Ordfører Ragnhild Aashaug tar vedtaket til etterretning.

Morten Nyhus fikk flertall for å åpne for størst mulig kraftutbygging i Glomma. Ordfører Ragnhild Aashaug tar vedtaket til etterretning. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Arbeiderpartiets Morten Nyhus fikk flertall for sitt forslag om å åpne for det mest omfangsrike utbyggingsalternativet for Tolga Kraftverk.

DEL

NVE, Norsk Vassdrags og Energidirektorat har gitt sin innstilling og overlevert den til Olje- og Energidepartementet. NVE går in for en noe begrenset utbygging, som blant annet ivaretar Eidsfossen fullt ut.

Olje- og Energidepartementet fikk saken 1. juli og sendte raskt ut NVEs innstilling til kommunene og fylkeskommunene for eventuelle merknader. I rådmannens innstilling ble det konstatert at NVEs innstilling i stor grad har tatt opp i seg de forslag og krav Tolga kommune satte til avbøtende tiltak. Det var kommunestyret enstemmig enig til. Men i siste del av innstillinga delte politikerne seg. Alle støttet formuleringa om at kommunen støtter NVEs innstiling om utbyggingsvalg, 3B. Rådmannen foreslo å stoppe der. Arbeiderpartiet foreslo at de også skulle stille seg positive til utbyggingsalternativ 3A, det mest omfangsrike.

Brudd i Sp og SV

Der delte kommunestyret seg i to, med et knapt flertall for Aps forslag. Foruten Arbeiderpartiets Per Gunnar Bakken, Morten Nyhus og Ann Kristin Sandvik, sa Senterpartiets Anne Buttingsrud, Inger Johanne Erlien Simensen og Audun Holte samt SVs Terje Sundt og Mari Riise ja til alternativ 3A.

Aps Per Gunnar Bakken understreket at partiet gikk for full utbygging da saken ble behandlet ordinært i kommunestyret.

Senterpartiets Anne Buttingsrud, Inger Johanne Erlien Simensen og Audun Holte sa alle klart at de ønsket full utbygging fordi samfunnet trenger mer kraft og at de avbøtende tiltakene er gode.

Varaordfører Odd Arne Skjæret (V) støttet rådmannen og mente det var upassende å trekke inn andre forslag ut fra om det er høy eller lav pris når det er snakk om å gi eventuelle merknader til NVEs innstilling.

- Åpner for større utbygging

Forslagsstiller Morten Nyhus mener det er et viktig flertallsvedtak.

- Nå kan Olje- og Energidepartementet utvide kraftutbygginga fordi kommunestyreflertallet er positiv. Dersom vedtaket ikke ble gjort nå, ville det være vanskelig for departementet å gå inn for en løsning som kommunestyret ikke vil. Det er det liten praksis for.

- Hvor mye betyr denne saken i valgkampen vi nå er inne i?

- Jeg mener at hele næringslivet i regionen vil kunne ta inn 200 millioner kroner over en fireårsperiode. Det er egentlig forsiktige tall. Kommunen vil få inn fem-sju millioner kroner årlig. Noen sier det er lite, men det er tross alt seks-sju prosent av budsjettet vårt. I tillegg kommer det ei pakke fra utbygger, sier Morten Nyhus.

Forsiktig Aashaug

Ordfører Ragnhild Aashaug var inhabil i saken, fordi hun har eiendom langs Glomma og på den måten vil få penger for en eventuell utbygging.

- Jeg tar vedtaket til etterretning. Ordførerens jobb er å fronte vedtak som gjøres i kommunestyret, og dette er et vedtak jeg kan fronte, sier Aashaug til Arbeidets Rett etter kommunestyrevedtaket.