Knusende dom over transportbestillere etter Olsbakk-ulykken

Brøytebilulykken med Olsbakk Transport på riksveg 3 i Stor-Elvdal er en av fire alvorlige vogntogulykker i 2019 som er gransket av Statens Havarikommisjon.