Gå til sidens hovedinnhold

Kollektivtrafikk i egenregi i Innlandet

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Fylkestinget skal behandle evaluering av dagens anbudsordning for kollektivtransport i sitt møte 8.desember, der fylkesrådmannen vurderer at det ikke er riktig å gå videre med å utrede egenregi av kollektivtrafikken nå.

Et mindretall i samferdselsutvalget 5 av 11 ønsker å gå videre med en utredning. Mindretallet består av Arbeiderpartiet og SV.

Fagforbundet Innlandet støtter mindretallet og vi mener det er viktig at fylkestinget vedtar å gå videre med utredningen, fordi:

· Ved en anbudsordning flyttes verdier fra det offentlige til det private

  • Svekket politisk styring

o Anbudssystemet binder politikerne slik at de må styre gjennom kontrakter som bestiller selskapet inngår, i stedet for gjennom politiske vedtak. Endringer som skjer underveis i kontraktsperioden – flyttemønster, skoleruter eller annet - blir en forhandlingssak mellom bestiller og utfører og som oftest dyrt og tungvint for fylkene.

· Mister effekten av en helhetlig/ sammenhengende tjenester i egen organisasjon, det kan føre til manglende koordinering og kommunikasjon – dobbeltarbeid

· Ved egenregi kan fylkeskommunen som arbeidsgiver bruke kompetansen mer helhetlig, og sørge for gode og trygge arbeidsforhold som hele stillinger og unngå delte skift.

· Ved egenregi kan politikerne bidra til en bedre distriktspolitikk med gode kollektive tilbud for innbyggerne.

Fagforbundet Innlandet oppfordrer politikerne i fylkestinget til vedta en videre utredning om kollektivtrafikk i egenregi.

Og på den måten vise at de tar de ansatte på alvor med gode og trygge arbeidsvilkår, og at de ønsker å gi innbyggerne og næringslivet i Innlandet fylke gode kollektiv tilbud også ute i distriktene.

Kommentarer til denne saken