Den første miljøprisen i Røros går til Rolf L. Feragen

Rolf L. Feragens miljøengasjement gjennom gårdsdrifta har gitt ham Røros kommunes første miljøpris.

DEL

Røros formannskap vedtok torsdag å gi kommunens første miljøpris til Feragen.

–Feragen er 61 år gammel og har siden 1982 drevet slektsgården, som har vært i drift siden starten på 1600-tallet. I dag har han rundt 11 røroskyr, og har tidligere hatt høner, ender, gjess, griser og hest. Hvert år ved sankthanstider flytter han og samboer Ingeborg til setra ved Feragssjøen, og bor der til slåtten er i hus, heter det i ei pressemelding fra Røros kommune.

Der pekes det videre på at Feragen både er landskapspleier og en kulturbærer som har musealt og miljøvennlig jordbruk som levebrød og livsstil.

– Rolf L. Feragen ivaretar traadisjoner fra fortiden, men viser også vei for hvordan vi bør tenke landbruk framover. Han driver i takt med naturen og ikke på bekostning av den. Han viser hvordan man kan leve av jordas ressurser i dag uten at det går på bekostning av framtidige generasjoner. Med sitt engasjement reflekterer Feragen kjerneideen for FNs bærekraftmål og for Røros' miljøarbeid, heter det.

Miljøprisen består av et diplom og en gavesjekk på 15.000 kroner, og skal deles ut i kommunestyremøtet den 24. oktober - på den internasjonale FN-dagen.

I statuettene for miljøprisen står det at prisen kan tildeles enkeltpersoner, organisasjoner, bedrifter eller andre for tiltak som fremmer, følger opp eller kompletterer Røros kommunes miljøpolitikk.

– Pristildelingen bør reflektere god miljøeffekt, holdningsskapende virkning og/eller langvarig engasjement, gjerne også utover kommunegrensa, heter det i statuttene.


Artikkeltags