Kommuner i Fjellregionen blir en del av Norges største interkommunale revisjonsselskap

DEL

Kommunene Alvdal, Folldal, Holtålen, Oppdal, Os, Rennebu, Røros og Tolga har vedtatt å gå inn i Revisjon Midt-Norge SA fra 1. januar 2019.

Det melder Revisjon Midt-Norge i en pressemelding fredag.

Revisjon Fjell IKS avvikles fra samme dato og ansatte overføres til Revisjon Midt-Norge SA. I utredningen som ligger til grunn for Revisjon Fjell IKS sitt valg, pekes det på større fagmiljø og leveringsdyktighet som viktige argument for å gå inn i Revisjon Midt-Norge SA.

Dette betyr en styrking av Revisjon Midt-Norge SA og er viktig for tilsyn og kontroll av hvordan kommunene forvalter fellesskapets verdier i denne regionen. Medlemskap i Revisjon Midt-Norge SA vil sikre kommunene fortsatt kostnadseffektive og gode revisjonstjenester i årene som kommer, sier styreleder Hans S. U. Wendelbo i Revisjon Midt-Norge SA.

Revisjon Midt-Norge SA er Norges største interkommunale revisjonsselskap og vil fra årsskiftet eies av tilsammen 53 kommuner og Trøndelag fylkeskommune. Selskapet får 41 ansatte.

Eierkommunene har en årlig driftsomsetning på over 35 milliarder. Kommunene har ansvaret for tjenester og velferdstilbud til en befolkning på over 300.000. I tillegg kommer fylkeskommunale tjenester i Trøndelag fylkeskommune med 450.000 innbyggere.


Artikkeltags