Fra økonomisk krise til muligheter for handlingsrom

Tolga-budsjett: Rådmann Stein Halvorsen presenterer et budsjett hvor kommunen må spare fem millioner i 2017. Samtidig ser rådmannen behov for å investere.

Tolga-budsjett: Rådmann Stein Halvorsen presenterer et budsjett hvor kommunen må spare fem millioner i 2017. Samtidig ser rådmannen behov for å investere.

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

Tolga kommune leverer et meget solid økonomisk resultat for 2016. Det foreløpigeureviderte regnskap for 2016 viser et netto driftsresultat på ca. 8,5 millioner, eller 5,2 prosent av driftsinntektene. Mindreforbruket utgjør  4,5 millioner kroner .

- Av dette er mindreforbruk på driften på 1 million kroner. Dette er et svært viktig og gledelig resultat sier en fornøyd rådmann, Stein Halvorsen.

Flere årsaker

Halvorsen sier at det er flere årsaker til det gode resultatet. Alle sektorer har et mindreforbruk. Tolga nyter også godt av at landet har høyere skatteinngang en det som er budsjettert og forutsatt i 2016. Kommunen har spart en del på renter og avdrag gjennom at låneopptak gjøres helt mot slutten av året. En del inntekter er også høyere enn det som opprinnelig var budsjettert i utgangspunktet forklarer rådmannen. Den viktigste faktoren mener rådmannen ligger hos en hele organisasjon.

- Det har blitt utvises nøkternhet i hele organisasjon. Vi greide å samle oppslutning om felles kriseforståelse når vi banket på ROBEK-døra når regnskapet for 2014 ble avlagt. Vi praktiserer også stram økonomisk styring og tett oppfølging sier rådmannen.  

Snuoperasjon av dimensjoner

Når Tolga kommune gjorte opp statusen for 2014 var de i en meget prekær og alvorlig økonomiske situasjon. De hadde et udekket merforbruk og disposisjonsfondet (penger på bok) nærmet seg faretruende null.

- Hadde ikke betydelig grep blitt tatt, kriseforståelsen gått inn og meget stram styring innført hadde vi raskt havnet under styring fra fylkesmannen. Vi hadde da en mulighet sier, Halvorsen og det var å ta grep selv.

Men Tolga kommune fikk raskt resultater.

Roser de ansatte

- Vi avla et strålende regnskap i 2015. Også da fikk vi noe hjelp gjennom mer i skatt- og rammetilskudd enn det som var budsjettert. Pensjonsutgiftene ble lavere enn antatt. Men det viktigste var uten den tvil den jobben som ble gjort av en samlet organisasjon påpeker, rådmann, Stein Halvorsen.

Den brakte ikke bare driften i balanse, men sågar med et stort mindreforbruk. Samlet sett ble det avsetning til fond i 2015 på ca. 6,7 millioner.

- Fra 2014 til 2016 har det altså blitt foretatt en økonomiske snuoperasjoner av dimensjoner. En helt nødvendig snuoperasjoner. Vi har nå skaffet oss en buffer og et visst handlingsrom og merforbruket fra 2014 er innbetalt i tråd med planen, sier rådmannen.

Tøffere tider

Alle føler og kjenner at det er blitt tøffere og strammere. Det er ikke bare en følelse, det er både reelt og faktisk. Og da er det kanskje en dårlig trøst at slik forblir det framover om man liker det eller ikke.

- Så vi kan ikke slippe oss ned, vi må holde trykket på økonomien, gjennom god budsjettering, oppfølging og budsjettdisiplin både i 2017 og årene framover sier Halvorsen.

Høyt nærvær

Men det er ikke bare det økonomiske resultatet som gleder rådmannen i Tolga. De gjør også i høyeste grad nærværsprosenten i organisasjonen Tolga kommune.

- I 2015 var nærværet 96,0 prosent i 2016 er nærværet på 95,8 prosent. Det under 10 kommuner i landet som kan skilte med et slikt resultatn sier en stolt rådmann.

Artikkeltags