Kommunedirektøren anbefaler å legge ned skolene i Brekken og Glåmos

Sist kommunestyret i Røros diskuterte skolestruktur var i 2013. Nå anbefaler kommunedirektør Kjersti Forbord Jensås nedlegging av grendeskolene i Røros kommune.