Kommunelege sier opp, kommunikasjonsrådgiver sier opp, vaktmester takker ja