Kommunen ber styret umiddelbart innkalle til ekstraordinær generalforsamling

Formannskapet i Røros vedtok under møte torsdag at de ønsker ekstraordinær generalforsamling i Ren Røros AS.