Kommunen har oppdaget flere ulovlige byggetiltak i Hodalen. Nå kan utbyggerne vente seg reaksjoner

Tolga kommune har oppdaget flere ulovlige byggeaktiviteter i Hodalen Landskapsvernområde. Nå vil kommunen følge opp flere saker med virkemidler som gebyr, forelegg og pålegg om riving.