– Kommunestyret bevilger 100 000 kroner som skal benyttes til stimuleringsmidler til aktiviteter med mål om integrering av nybosatte flyktninger, som lag og foreninger kan søke på, står det på nettsiden til Alvdal kommune.

Kommunen opplyser at for 2023 er det to søknadsfrister: 1. juni og 1. november.

Ordningen skal evalueres innen utgangen av 2023.

Pengene kommer fra kommunens disposisjonsfond.

Det er satt opp noen kriterier for tildeling av penger:

  • Arrangementet/tiltaket skal møte de ulike gruppene av minoritetsspråklige vi har bosatt. Det er vesentlig at arrangementet/tiltaket har med seg alvdøler.
  • Arrangementet/tiltaket skal ikke ekskludere kjønn, alder religion.
  • Søker må sende inn regnskap innen utgangen av desember 2023.
  • Midler som er ubrukt eller misbrukt kan kreves tilbakebetalt av kommunen.