Det er fylkeskommunen som har vedtatt av folkeavstemningen kun skal skje digitalt.

- Vi vet at ikke alle innbyggerne i kommunen har mulighet til å stemme digitalt. Derfor vil kommunen hjelpe til, slik at alle får anledning til å stemme, sier de kommuneansatte Tone Bergfall, Siv Nytrøen Reiten og Gosia Kveberg.

For å kunne avgi stemme, må man ha en digital ID. Dette er både Frivilligsentralen og Servicetorget behjelpelige med å anskaffe.

- Frivilligsentralen har satt av mandag 24.januar til dette. Servicetorget er behjelpelige innenfor åpningstidene, men det kan ta litt tid fra ID blir bestilt til den kan tas i bruk. Vi oppfordrer derfor de som har behov for digital ID å gjøre dette i god tid før avstemningen, sier Bergfall.

Tynset kommune har hatt digitale folkeavstemninger ved flere anledninger tidligere. I 2011 ble det gjennomført en avstemning om bystatus, og ved valgene i 2011 og 2013 kunne man stemme elektronisk.

- Da var det høy deltakelse, og det er grunn til å tro at flere har fått digital kunnskap siden den gang. Likevel vet vi at det er noen ikke-digitale innbyggere som vi ikke når via kommunens kanaler på internett, sier Bergfall, Reiten og Kveberg.

For å kunne delta i den rådgivende folkeavstemningen om Innlandet må du være født i 2006 eller tidligere, og være folkeregistrert i Innlandet 1. januar 2022.