Kommunen kjøper eiendom for å gjøre den mer presentabel

Eiendommen Snoen ligger i Ålen sentrum og er nabo til det som nå er Vognbua BP.