Kommunen kjøpte Snoen i vår, nå legges husene i grus