Kommunen skal i dialog med Roar om kjøp og salg av næringsarealer

Styreleder i VS Entreprenør Bygg og Anlegg AS, Roar Eckermann bekrefter at firmaet vurderer å kjøpe næringsarealer av Tynset kommune.