Kommunen søker flytting av grensa og rådmannen går inn for at beboerne i Veret skal bli innbyggere i Holtålen