Kommunen vil ikke ha nye tak mot himmelen her. Eier etterlyser dialog om framtidig anvendelse på eiendommen

Eieren ble kjent med at det planlegges utvidelse av kirkegården på eiendommen gjennom media. – Beklagelig, kommenterer Røros kommune.