Røros anslår at de kan spare 150.000 kroner i året på å ha to kommunale elbiler til daglig bruk i stedet for at det betales kjøregodtgjørelse

Roger Mikkelsen er økonomisjefen som kalkulerer med pluss og minus i klimautslipp like mye som pluss og minus i tallbudsjettet.