Kommuneoverlege: - Viktig at det ikke slippes opp for fullt ennå!