Kommuneoverlegen på Røros sier dette om sommeren, og den kommende korona-høsten

– Vi ser at både lokalbefolkningen, hyttefolk, turister og lokalt næringsliv har tatt gode smittevernhensyn, til det beste for seg selv og samfunnet, sier ordfører Isak Veierud Busch.