Kommuneoverlegen søker om fritak fra verv som folkevalgt

Kommuneoverlege i Tynset, Tor Halvor Bjørnstad-Tuveng, søker om fritak fra sine verv som folkevalgt i kommunen.