Kommunestyre i Røros gjennomførte historisk møte heldigitalt hvor politikerne satt hjemme i stua

Røros kommunestyre gjennomførte kommunestyremøte torsdag 26. mars som fjernmøte. Avstemning, innlegg og møteoffentlighet med livestream fungerte godt med politikere som satt i hvert sitt hjem.