Rune Krogh (Sp): - Det er mulig dette er historisk?

STØTTET SV: Rune Krogh i Senterpartiet og resten av opposisjonen støttet SV i vedtaket om arealer til legesenteret på Røros.

STØTTET SV: Rune Krogh i Senterpartiet og resten av opposisjonen støttet SV i vedtaket om arealer til legesenteret på Røros. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

- Det er mulig dette er historisk, men det er i hvert fall et faktum at hele opposisjonen har funnet ut av vi skal støtte SV sitt forslag!

Slik innledet Rune Krogh (Sp) diskusjonen etter at det var avholdt gruppemøter i saken om arealer til Røros legekontor.

Før det hadde Røros SV, ved varaordfører Bjørn Salvesen, introdusert forslaget om å oppfordre til at også legene, i likhet med en rekke andre ansatte i Røros kommune viste tålmodighet og velvilje for en begrenset periode. Dermed foreslo han at kommunen går inn for å låne lokaler av Røros sykehus.

Han hadde ikke tro på brakkeløsning, da brakkeløsninger har en tendens til å forbli varige løsninger. Det fikk Arbeiderpartiets Anne Grethe Beck Andersen til å replisere at hun aldri hadde sett noen statistikk som bekreftet noe slikt.

Røros legesenter

Røros legesenter

Ap ønsket derimot å følge alternativ 2 som var framlagt av administrasjonen. Dette innebar i så fall å investere i kjøp av brakke til bruk som møterom og spiserom.

Dette var anslått til å komme på minimum 200.000 – 250.000 kroner.

Beck Andersen og flere med henne argumenterte med at dette var nødvendig for å sikre legene nødvendige arbeidsforhold, inkludert pauserom.

Det ble bedt om gruppemøte, og da kom altså opposisjonen tilbake og hadde blitt enige om at det var mulig å løse dette på billigst mulig måte.

- Det gjør vi fordi det er snakk om flere hundre tusen kroner. Det finnes muligheter til å få til dette uten å pådra seg denne kostnaden. Dessuten er det mange steder i kommunen der det ikke er optimale forhold. Vår oppgave er å prioritere innenfor de oppgavene vi har, påpekte Krogh, og la til at dette ikke er det de finner først i køen akkurat nå, framførte Rune Krogh.

De to forslagene ble stilt opp mot hverandre, og flertallet vedtok mot åtte stemmer det som var punkt 1 i innstillingen fra rådmannen:

1. Å låne lokaler av Røros sykehus fra 2018 – 2020, som en midlertidig løsning for å imøtekomme behovet til Røros legesenter.

Punkt to og tre ble enstemmig vedtatt.

2. Evaluere den midlertidig løsningen i 2019, samt utrede behovet til tjenesten på dette tidspunkt.

3. St. Olav er i prosess med en plan på lokalisering av ambulansetjenesten. Dersom dette legges til St.Olavs hospital avdeling Røros sykehus, blir en eventuell utbygging ved legesenteret vurdert i sammenheng med utbygging av lokaler til ambulansetjenesten.

Ved Røros legesenter jobber det i dag tre kommunalt ansatte leger og tre leger med driftstilskudd. I tillegg er det en vikarlege, samt en turnuslege.


Artikkeltags

Kommentarer til denne saken