Med på konserten er Røros storband, Vegar Dahl, Elise Tagg Sevatdal, Maijlen Løkken sammen med Lars Anda Berg, brødrene Peder og Edward Langen, en trio med Olav Mjelva, Arve Feragen og Ole Jørgen Tamnes.

Ordfører Isak Veierud Busch kommer og sier noen gode ord, Nataliya Haugen som er fra Ukraina, men jobber og bor i distriktet vil også si noen ord. Det hele ledes av Kirsti Sæter, som også bidrar med sang.

– Det blir også litt spesielt da vi får et lite minikor bestående av 5-6 damer fra Ukraina til å synge den flotte ukrainske nasjonalsangen sammen med storbandet, sier storbandets Rolf Hamland. Inngangen er gratis, og folk oppfordres til å vippse til 2426, som er Kirkens nødhjelp som vil videreformidle pengene.

– Vi håper at med disse gode og allsidige artistene vil vi lokke mange mennesker til kirken, sier Hamland.