Kontakt-telefonen for barn og unge i NØ er fortsatt åpen og vil være det fram til ferien

STØTTETELEFONER; Terapeut  Silje Kirsebom i Psykisk helsetjeneste (foran til venstre)  og leder Ragni Hole i PP-tjenesten opprettet kontakttelefon for barn og unge. Bak: Psykiatrisk sykepleier Anita Rekstad  i Psykisk helsetjeneste og nestleder Oddbjørn Flatgård i PP-tjenesten.

STØTTETELEFONER; Terapeut Silje Kirsebom i Psykisk helsetjeneste (foran til venstre) og leder Ragni Hole i PP-tjenesten opprettet kontakttelefon for barn og unge. Bak: Psykiatrisk sykepleier Anita Rekstad i Psykisk helsetjeneste og nestleder Oddbjørn Flatgård i PP-tjenesten. Foto:

Lav respons betyr ikke at det ikke er et behov.

DEL

Uavhengig av at samfunnet åpnes opp igjen gradvis, har teamet som består av ansatte i PPT i Nord-Østerdalen i samarbeid med kommunepsykologen i Tynset, fortsatt en vaktordning som betjener en kontakttelefon.

Kontakttelefonen ble opprettet i slutten av mars etter koronautbruddet og smitteverntiltakene som ble innført med stengte skoler og barnehager blant annet. Nå opplyser de at den vil være operativ fram til skoleslutt 19. juni.

- Kontakttelefonen er for barn og unge opp til 18 år. Her kan de treffe en voksen å snakke med, uansett årsak til ønsket om kontakt. Det kan være bekymringer og vanskeligheter i hverdagen som oppsto da det kun var hjemmeskole, og som fortsatt gjør seg gjeldende, sier Ragni Hole og Oddbjørn Flatgård, leder og nestleder ved PP-tjenesten i Nord-Østerdal.

Sjøl om samfunnet gradvis er mer tilbake til noe av det normale for barn og unge, er det mange begrensninger på aktiviteter og dagligdagse gjøremål.

De nasjonale hjelpetelefonene har hatt stor pågang. Det viser at det er et behov og derfor ønsker de å tilby denne tjenesten også lokalt.

PPT har jobbet opp mot sårbare elever uavhengig av koronasituasjonen hele tida. Telefontjenesten er et supplement som de har fått til innenfor de eksisterende økonomiske rammene. Det er løst ved å forskyve litt på arbeidstida til noen av de ansatte.

Krevende tider

Mange unge kan ha hatt det særdeles vanskelig da det kun var hjemmedager, og dette går ikke nødvendigvis over av seg sjøl om det slippes opp for flere aktiviteter og kontakt.

- Det kan være de unge trenger noen å snakke med om de er engstelig, trist og lei seg. Noen bærer på bekymringer vedrørende en venn, en klassekamerat eller noen andre. Sist, men ikke minst, det kan også være at det er fint å ha en å snakke med om har skjedd noe bra, sier de som betjener vakttelefonen.

- Noen er nok bekymret for om fremtidsdrømmene kanskje må endres. De kjenner fortsatt på at mye går i «slow-motion» og at energien er på bunn. Da er det ikke rart om en også spør seg sjøl om egne reaksjoner er normale eller unormale, understreker Flatgård.

FAKTA

  • Dersom du trenger annen hjelp kan vi hjelpe deg å kontakte andre som kan hjelpe.
  • Kontakttelefonen er for kommunene: Folldal, Alvdal, Tynset, Tolga, Os og Rendalen
  • Åpningstiden er ukedager fra kl. 14.00 til 20.00
  • Vi har taushetsplikt
  • Ingen bekymringer er for liten eller for stor, for å ta kontakt!

  • Tlf. nummer: 989 06 931


Artikkeltags

Kommentarer til denne saken