Kontroll på rv. 3: Nesten halvparten fikk kjøreforbud