Kontrollerte 14 tunge kjøretøy. Fire fikk kjøreforbud og fikk ikke lov til å fortsette ferden